Centrum léčebné rehabilitace – prim. MUDr. Eva Dostalíková

Centrum léčebné rehabilitace

Nestátní zdravotnické zařízení, vedené prim. MUDr. Evou Dostalíkovou na úseku rehabilitace a
Doc. MUDr. Janem Dostalíkem, CSc. na úseku chirurgie, působí ve zdravotnických službách od 1. ledna 1994.
Od 1. července 2008 došlo ke změně statutu z osob fyzických na osobu právnickou – společnost
VERTEBRA SYSTEM s.r.o., zahrnující:

Centrum léčebné rehabilitace

Lékařská péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína

prim. MUDr. Eva Dostalíková
MUDr. Milan Gliganič

Zdravotní péče v oboru fyzioterapeut

16 odborných pracovníků

Najdete nás na dvou pracovištích

Centrum léčebné rehabilitace
Mlýnská 12
702 00 Ostrava 1
tel.: 59 612 46 02

Centrum léčebné rehabilitace Zámeček
Alejnikovova 5
700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 59 674 50 32

Centrum léčebné rehabilitace, Mlýnská 12, Ostrava Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava

Lékařská péče v oboru všeobecné a cévní chirurgie

Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Pracoviště

Chirurgická a cévní ambulance
Mlýnská 12
702 00 Ostrava 1
tel.: 59 612 46 02

www.chirurgie-dostalik.cz