Centrum léčebné rehabilitace – prim. MUDr. Eva Dostalíková

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

Technické vybavení

Centrum léčebné rehabilitace Zámeček je specializovaným ambulantním zařízením pro komplexní léčebnou rehabilitaci, vybavené moderní přístrojovou technikou pro elektroléčbu a elektrodiagnostiku, kompletní vodoléčbu s vířivými koupelemi pro horní či dolní končetiny, celotělovou vanou pro subaquální masáže a perličkové koupele, disponuje bazénem s tryskami podvodních masáží, vybaveným nejmodernějším zařízením pro automatickou kontrolu a regulaci hygienických parametrů vody, dále tělocvičnami pro individuální léčebnou tělesnou výchovu, prostory pro mechanoterapii, trakce, magnetoterapii, ultrazvuk, masáže a parafín.

Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava
Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava
Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava

Jde o bezbariérové zařízení, takže umožňuje komplexní terapii i pro pacienty na invalidním vozíku. Zřízena je individuální tělocvična pro Vojtovu terapii kojenců a batolat, rovněž tělocvična se speciálním přístrojem pro selektivní elektrostimulaci s myofeedbackem pro pacienty s inkontinencí stolice nebo moče.

Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava Centrum léčebné rehabilitace Zámeček, Alejnikovova 5, Ostrava

Centrum léčebné rehabilitace na Mlýnské ulici je pracovištěm komornějším, bez vodoléčby.

Centrum léčebné rehabilitace, Mlýnská 12, Ostrava Centrum léčebné rehabilitace, Mlýnská 12, Ostrava
Centrum léčebné rehabilitace, Mlýnská 12, Ostrava Centrum léčebné rehabilitace, Mlýnská 12, Ostrava

Personální zajištění

Lékařský i zdravotnický personál tvoří kvalifikovaní odborníci – fyzioterapeuti s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, s dalšími odbornými nástavbovými kurzy. Odborným garantem jsou lékaři-specialisté v oboru rehabilitačního a fyzikálního lékařství, ovládající myoskeletální medicinu (manipulace a mobilizace páteře a kloubů), akupunkturu a aurikuloterapii, absolventi mnoha dalších odborných kurzů, kteří po vyšetření pacienta a vyhodnocení dokumentace stanoví přesnou diagnosu a navrhnou terapeutický plán prováděné léčby a kontrolují její postup a výsledek.

Centrum léčebné rehabilitace, Mlýnská 12, Ostrava Centrum léčebné rehabilitace, Mlýnská 12, Ostrava

Co léčíme – léčebné indikace

Představujeme se

Centrum léčebné rehabilitace má dvě pracoviště v Ostravě, dva lékaře specialisty v oboru Rehabilitační a fyzikální medicina a 16 fyzioterapeutů s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Působí také jako výukové pracoviště pro konání odborné praxe studentů fyzioterapie Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity.

prim. MUDr. Eva Dostalíková
vedoucí lékařka a jednatelka společnosti

prim. MUDr. Eva Dostalíková

Narozena v Olomouci, absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1970. Pracovala v ZÚNZ Vítkovice v Ostravě nejprve na interním oddělení, pak na rehabilitačním oddělení, zde v letech 1987 až 1993 jako primář.

Po založení nestátního zdravotnického zařízení Centrum léčebné rehabilitace od 1. 1. 1994 pracuje jako vedoucí lékař-primář tohoto zařízení. Od 1. 7. 2008 převod na právnickou osobu Vertebra System s.r.o.

   – Kurz myoskeletální mediciny prof. Lewita v roce 1979
   – Refreshment kurz profesora Lewita v Luži-Košumberku v roce 1994
   – Kurz akupunktury v roce 1992
   – Kurz aurikuloterapie Dr. Debefa v roce 1993
   – Kurz školitelů fyzikální terapie prof. Jandy v roce 1993
   – Kurz techniky dle Brüggera v roce 1994
   – Kurz terapie McKenzie v roce 1995
   – Kurz diagnostiky a terapie revmatických onemocnění v roce 1998
   – Kurz multidisciplinární léčby bolesti cyklický s praktickými stážemi v letech 2004 a 2005

 

MUDr. Milan Gliganič

MUDr. Milan Gliganič

Narozen v Brně, absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1991. Pracoval v Městské nemocnici v Ostravě na ortopedickém oddělení do roku 1997, pak v Rehabilitačním ústavu v Chuchelné do roku 2000.

   – Kurz myoskeletální mediciny prof. Lewita v letech 1998–1999
   – Refreshment kurz dle prof. Lewita v Olomouci v roce 2001
   – Kurz fyziatrie, kinezioterapie a léčby bolesti v roce 1998
   – Kurz rehabilitace v neurologii v roce 2000
   – USG vyšetření dětských kyčlí v roce 1995 a ramene v roce 2001
   – Kurz vývojové neurologie v roce 2007

 

Bc. Jaroslav Šimčík
vedoucí fyzioterapeut pracoviště Zámeček

Jaroslav Šimčík

Absolvent SZŠ, studijní obor fyzioterapeut v roce 1995.
Absolvent pomaturitního specializačního studia v oboru fyzioterapie v roce 2004.
Absolvent Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě v roce 2015.

   – Kurz myoskeletární medicíny v roce 2000
   – Kurz mobilizace žeber dle Mojžíšové v roce 2001
   – Kurz posturální terapie na bázi vývojové kineziologie 1, 2, 3 v roce 2002
   – Kurz Refreš kurzu bazální programy v roce 2006
   – Kurz TAPING - prevence pohybového aparátu v roce 2009
   – Kurz aplikační techniky ve fyzikální terapii 2011
   – Kurz MEDICAL TAPING CONCEPT v roce 2011

 

Dáša Sroková
vedoucí fyzioterapeut pracoviště Mlýnská

Dáša Sroková

Absolventka SZŠ a nástavbového studia rehabilitační pracovník v roce 1976.

   – Kurz mobilizace pomocí míčku na soft tenis v roce 1993
   – Kurz myoskeletální mediciny v roce 1994
   – Kurz p. Hermachové – pohyb a stabilita v roce 1996
   – Kurz akupresury v roce 1996
   – Kurz mobilizace žeber dle Mojžíšové v roce 1998
   – Kurz o dýchání v roce 2003
   – Kurz stabilizace s oscilujícími tyčemi Dr. Rašena v roce 2008
   – Kurzy spirální dynamiky ve spolupráci s Institutem spirální dynamiky Zürich, vedené zahraničními lektory,
      v letech 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 a 2007