Centrum léčebné rehabilitace – prim. MUDr. Eva Dostalíková

Chirurgická a cévní ambulance

Ambulance všeobecné a cévní chirurgie působí ve zdravotnických službách od 1. ledna 1994 dosud.
Od 1. července 2008 došlo ke změně statutu z osob fyzických na osobu právnickou – společnost
VERTEBRA SYSTEM s.r.o.

Pracoviště vede Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, vedoucí katedry chirurgických oborů Fakulty medicínských studií Ostravské univerzity.

Chirurgická a cévní ambulance, Nádražní 36, Ostrava Chirurgická a cévní ambulance, Nádražní 36, Ostrava

Technické vybavení

Chirurgická a cévní ambulance je pracovištěm, které se zabývá vyšetřením a léčbou pacientů s onemocněním cévního systému, a to jak tepenného tak žilního řečiště.

Pomocí Dopplerometrického ultrazvukového přístroje k vyšetření periferních cév stanoví lékař přesnou diagnosu a navrhne cílenou terapii.

Pracoviště je vybaveno zákrokovým chirurgickým sálem, kde se provádějí sklerotizační výkony na křečových žilách a jiné drobné chirurgické zákroky.

Současně lékař specialista v miniinvazivní chirurgii u onemocnění zažívacího traktu vyšetřuje pacienty s nemocemi jícnu, žaludku, slinivky břišní a střev, včetně nádorových onemocnění. Dále se zabývá chirurgickými onemocněními štítné žlázy, nadledvin a dále onemocněním konečníku. Dle potřeby pak indikuje nemocné k ambulantní léčbě nebo k operativní léčbě na lůžkovém oddělení nemocnice.

Zabývá se také chirurgickou léčbou obezity a po vyšetření pacienta a zhodnocení celkového stavu navrhuje nejmodernější techniky léčby – adjustabilní bandáž žaludku a jiné techniky bariatrické chirurgie.

Pacienti zde indikováni k operaci jsou pak pooperačně dlouhodobě sledováni a kontrolováni v této ambulanci.

Lékaři

Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě
Vedoucí katedry chirurgických oborů Fakulty medicínských studií Ostravské univerzity

www.chirurgie-dostalik.cz